Hlavní obsah

snížený

Vyskytuje se v

nemocnost: snížit nemocnost dětíbaisser la morbidité infantile

creux: heures creuseshodiny sníženého provozu mimo špičku

heure: heures creuseshodiny sníženého odběru např. energie ap.

réduire: réduire la vitesse d'un véhiculesnížit rychlost vozidla

réduire: réduire ses prétentionssnížit své požadavky