Hlavní obsah

složení

Vyskytuje se v

kauce: složit kauciverser une caution

perfektum: perfektum složenépassé composé

složit: složit co na hromaduempiler, entasser qqch

zkouška: složit maturitní zkouškupasser les épreuves du baccalauréat

květenství: jednoduché/složené květenstvíinflorescence simple/composée

caution: složit kauciverser une caution

composé: složené slovoling. mot composé

conjonctif: spojkové sousloví, složená spojkalocution conjonctive

passé: minulý čas složený, perfektum složenépassé composé

plus-que-parfait: čas předminulý složený, složené plusquamperfektumplus-que-parfait surcomposé

prononcer: složit (řeholní) slibprononcer ses vœux

serment: složení přísahyprestation de serment

sûreté: složit kaucidéposer une sûreté

assembler: smontovat nábytek, složit části nábytkuassembler les pièces d'un meuble

composition: slovo vytvořené složenímmot formé par composition

créer: složit píseňcréer une chanson

phrase: souvětí, věta složenáphrase complexe