Hlavní obsah

složení

Vyskytuje se v

kauce: složit kauciverser une caution

perfektum: perfektum složenépassé composé

složit: složit co na hromaduempiler, entasser qqch

zkouška: složit maturitní zkouškupasser les épreuves du baccalauréat

květenství: jednoduché/složené květenstvíinflorescence simple/composée

zkouška: udělat/složit zkouškupasser l'examen

caution: verser une cautionsložit kauci

composé: ling. mot composésložené slovo

conjonctif: locution conjonctivespojkové sousloví, složená spojka

passé: passé composéminulý čas složený, perfektum složené

plus-que-parfait: plus-que-parfait surcomposéčas předminulý složený, složené plusquamperfektum

prononcer: prononcer ses vœuxsložit (řeholní) slib

serment: prestation de sermentsložení přísahy

serment: prêter sermentsložit přísahu, přísahat

sûreté: déposer une sûretésložit kauci

assembler: assembler les pièces d'un meublesmontovat nábytek, složit části nábytku

composition: mot formé par compositionslovo vytvořené složením

créer: créer une chansonsložit píseň

phrase: phrase complexesouvětí, věta složená