Hlavní obsah

setina

Vyskytuje se v

hrom: U sta hromů!Mille tonnerres !

široký: široký sto metrůlarge de cent mètres

než: více než stoplus de cent

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit sto eur?Pourriez-vous me donner la monnaie de cent euros ?

sto: dvě stědeux cents