Hlavní obsah

recours [ʀ(ə)kuʀ]

Vyskytuje se v

recours: utéci se ke komu, obrátit se na kohoavoir recours à qqn

milost: žádost o milostrecours /pourvoi en grâce

opravný: práv. opravný prostředekrecours (en cassation)