Hlavní obsah

pověšení

Vyskytuje se v

hřebík: pověsit co na hřebíkplaquer qqch

pověsit se: pověsit se komu na krkse pendre au cou de qqn

corde: pověsit co na provazsuspendre qqch avec une corde

suspendre: pověsit na hřebíksuspendre à un clou

pendre: pověsit se komu na krkhovor. se pendre au cou de qqn

pověsit: pověsit komu koho/co na krkmettre qqn/qqch sur les bras de qqn