Hlavní obsah

neurčený

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl, místo doručení lieu de destination

určení: příslovečné určenívětný člen complément circonstanciel

blíže: blíže neurčenýillimité/-ée, indéfini/-ie

blíže: blíže určitspécifier

časově: časově určitlocaliser (dans le temps)

příslovečný: ling. příslovečné určenícomplément circonstanciel

místo: místo určenílieu de destination

určit: blíže určitspécifier