Hlavní obsah

měkce

Vyskytuje se v

droga: tvrdé/měkké drogydrogues dures/douces

dřevo: měkké dřevobois blanc

měkký: anat. měkké patrovoile du palais

patro: měkké patrovoile du palais, palais mou

palais: měkké patrovoile du palais, palais mou

léger: být měkký nemít autorituavoir la main légère

měkce: přen. mít měkce ustlánomener une vie de rêves