Hlavní obsah

détacher [detaʃe]

Tranzitivní sloveso

  1. odpojit, oddělit, odvázatdétacher une ceintureodepnout pásek
  2. qqch de qqch odpojit, oddělit, odvázat co od čeho
  3. utrhnout, (o)trhat, ulomitdétacher de l'arbre un fruitutrhnout ovoce ze stromu
  4. odtrhnout oči ap., odpout(áv)at myšlenky ap.
  5. qqn vys(í)lat, uvolnit za nějakým účelem, delegovat koho
  6. qqn (dočasně) přidělit koho funkcionáře
  7. qqch dá(va)t vyniknout čemu, zdůrazňovat codétacher les contourszvýrazňovat obrysy
  8. se détacher odvázat se, odpojit se, oddělit seLes fruits se détachent de l'arbre.Ovoce padá ze stromu.
  9. se détacher sport.utrhnout se
  10. se détacher rýsovat se, vystupovat, vynikat na pozadí ap.

Vyskytuje se v

détaché: náhradní dílypièces détachées

détacher: odvázat se, odpojit se, oddělit sese détacher

pièce: náhradní dílypièces de rechange/détachées

díl: náhradní dílypièces détachées/de rechange

detašovaný: detašované pracovištěbureau détaché

détachant: odstraňovač/čistič skvrn(produit) détachant