Hlavní obsah

řezaný

Přídavné jméno

  1. (nožem ap. oddělený) coupé/-ée
  2. (vyřezávaný) taillé/-ée
  3. (o pivu) (ředěný) coupé/-éeřezané pivomélange de bière blonde et brune

Vyskytuje se v

řezat: řezat pilouscier

řezat: řezat koho hlava nehlavafrapper qqn d'estoc et de taille

řezat: řezat závitfileter

zatáčka: řezat zatáčkuprendre un virage à la corde

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Deux sûretés valent mieux qu'une.

řezat: řezat si pod sebou větevscier la branche sur laquelle on est assis

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Mieux vaut prévenir que guérir.

corde: motor. prendre un virage à la cordeřezat zatáčku

méfiance: Méfiance est mère de sûreté.Dvakrát měř, jednou řež.

mère: La méfiance est mère de sûreté.Dvakrát měř, jednou řež.

précaution: Deux précautions valent mieux qu'une.Dvakrát měř, jednou řež., Opatrnosti nikdy nezbývá.