Hlavní obsah

vstupní

Přídavné jméno

  1. (u vstupu ap.) entrance(data ap.) input(přívodový ap.) inletvstupní halaentrance hallvstupní bránagatewayvstupní zkouška/pohovorentrance exam(ination)/interview
  2. (oprávnění ap.) entry(vícenásobné) vstupní vízum(multiple) entry visavýp. vstupní heslopassword
  3. (začáteční) initial(předběžný) preliminary(vstupů se týkající) input(úvodní) introductory

Vyskytuje se v

pohovor: vstupní pohovorentrance interview

vízum: (za)žádat o vstupní/výjezdní/tranzitní vízumapply for an entry/exit/transit visa

vstupní: vstupní zkouška/pohovorentrance exam(ination)/interview