Hlavní obsah

vražda

Vyskytuje se v

pokus: práv. pokus o vražduattempted murder

stupeň: vražda prvního stupněfirst degree murder

úkladný: práv. úkladná vraždapremeditated murder, first degree murder, first-degree murder

objasnit: objasnit vraždusolve the murder (case)

vyšetřovat: Vyšetřují vraždu.They are investigating a murder.

attempted: pokus o vraždu/znásilněnípráv. attempted murder/rape

conspiracy: (spolu)účast na vraždě/přípravě vraždyconspiracy to murder

double: dvojnásobná vraždaa double murder

first-degree: úkladná vraždafirst-degree murder

homicide: oddělení vraždHomicide Squad

incitement: nabádání/navádění k vražděincitement to murder

money: peníze za nájemnou vraždu, krvavé peníze za vraždu ap.blood money

murder: úkladná vražda předem připravenápráv. first degree murder

premeditated: úkladná vraždapremeditated murder

quadruple: čtyřnásobná vraždaquadruple murder

treason: vražda pána otrokem, vražda manželapráv., hist. petty treason

suspect: Je podezřelý z vraždy.He is suspected of murder.