Hlavní obsah

var

Vyskytuje se v

bod: fyz. bod varuboiling point

přivést: přivést co k varubring sth to the boil

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

boiling: just below boilingtěsně pod bodem varu

simmer: bring sth to a simmeruvést co do mírného varu