Hlavní obsah

technicky

Vyskytuje se v

norma: technické/bezpečnostní/jakostní normytechnical/safety/quality standards

podpora: technická podporatechnical support

prohlídka: tech. technická prohlídka vozidlaBrE MOT test, technical inspection

rys: tech. technický rystechnical drawing

technický: technická kontrola vozuBrE MOT test

assistance: technická podporatechnical assistance

challenged: být technický antitalentpřen. be technologically challenged

class: technická výchova, dílny předmětshop class

field: technické disciplíny skok, hod ap.sport. field events

shooting: technický scénář s instrukcemi kameře ap.shooting script

specification: technické parametry/údaje stroje ap.(technical) specifications

technologist: technický ředitelchief technologist

test: technická kontrola, kontrola technického stavu vozidla, prohlídka STKMOT test