Hlavní obsah

těsnit

Vyskytuje se v

těsně: těsně před čím časovějust/immediately before sth

těsně: Bylo to těsně vedle. minul ap.It was a near miss.

boiling: just below boilingtěsně pod bodem varu

hair's breadth: come within a hair's breadth of doing sthjen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu

hotly: hotly pursued by sbs kým v patách, těsně pronásledovaný kým

inch: within an inch of sthkousek od čeho, těsně vedle čeho

margin: by a narrow margins těsným náskokem, těsně vyhrát ap.

run-up: run-up to the electionpředvolební období, období těsně před volbami

working: working majority(těsně) postačující většina

low: Temperatures will be in the low 30s.Teploty budou těsně nad 30ti stupni.

near miss: It was a near miss.Bylo to těsně vedle.