Hlavní obsah

specification

Nechtěli jste hledat:

speciálníspecial, especial, peculiar

specifickýspecific, distinctive

specifičnostspecificity, particularity

specifikacespecification, particularization

specifikačníspecification

specifikovanýspecified

specifikovatspecify, particularize, itemize

specifikumspecific, particularity

spéctagglomerate, sinter , fuse

spéct seshrink* during baking/ roasting