Hlavní obsah

soukat se

Vyskytuje se v

neoprávněný: neoprávněný uživatel/přístupunauthorised user/access

odepřít: odepřít komu přístup k čemudeny sb access to sth

volný: volný přístup k čemufree access to sth

access: přístup zamítnut do oblasti, souboru ap.access denied

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

attitude: přístup k práci osobní, pracovní morálkaattitude to work, work(ing) attitude

deny: přístup zamítnutvýp. access denied

entrance: proniknout, dostat se, získat přístup kamgain entrance to sth

entrée: mít přístup kamhave an entrée (in)to sth

entry: získat přístup kamgain entry to sth

shift: zásadní změna v přístupuparadigm shift

casual: bezstarostný/lhostejný přístup k čemucasual attitude to sth

disable: přístup odepřenaccess disabled

přístup: získat přístup kamgain access/admission (in)to sth