Hlavní obsah

site

sítosieve, sifter, screen

síťnet, mesh, netting

šitýsewn, tailored

šítsew*, stitch, suture , make*

Vyskytuje se v

site: přímo v místě (bydliště), přímo v areálu, na místě přítomnýon site

brownfield: nevyužívané pozemky s chátrající zástavbou, pozemky se starou zátěžíbrownfield land/sites

building: stavební pozemek/parcela, staveništěbuilding site

dating: internetová seznamkadating site

disposal: skládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu(waste) disposal site

erection: staveništěerection site

frequented: nejnavštěvovanější místathe most frequented sites

greenfield: na zelené louceon a greenfield site

nesting: hnízdištěnesting site(s)

sitter: osoba na hlídání domácích zvířat v nepřítomnosti majitelepet sitter

raketový: voj. raketová základnamissile site/base

vykopávka: vykopávky nalezištěexcavation site(s)

portál: slevový portáldiscount sites