Hlavní obsah

signature [ˈsɪgnɪtʃə]

Vyskytuje se v

electronic: elektronický podpiselectronic signature

specimen: podpisový vzorspecimen signature

podpis: vlastnoruční podpisone's own/personal signature, práv. sign manual

podpisový: podpisový vzorspecimen signature

vlastnoruční: vlastnoruční podpisone's own signature, slavného ap. autograph

vzor: podpisový vzorspecimen signature

falšovat: falšovat čí podpisforge sb's signature

napodobit: napodobit čí podpisfake sb's signature

podepsat se: Podepište se tady.Put your signature here.

signature: podepsat co/se pod co, stvrdit svým podpisem coput one's signature to sth