Hlavní obsah

autograph [ˈɔːtəˌgrɑːf or -ˌgræf]

Sloveso

Vyskytuje se v

session: autograph sessionautogramiáda

sign: sign autographsrozdávat podpisy na autogramiádě ap.

signing: (autograph) signingautogramiáda

rozdávat: rozdávat autogramysign autographs

vlastnoruční: vlastnoruční podpisone's own signature, slavného ap. autograph