Hlavní obsah

autograph [ˈɔːtəˌgrɑːf or -ˌgræf]

Sloveso

Vyskytuje se v

session: autograph sessionautogramiáda

sign: sign autographsrozdávat podpisy na autogramiádě ap.

signing: (autograph) signingautogramiáda

vlastnoruční: one's own signature, slavného ap. autographvlastnoruční podpis

autograph: autograph hunterlovec autogramů