Hlavní obsah

show

Podstatné jméno, rod ženský i podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

colour: vybarvit (se), ukázat se v pravém světle povaha, vlastnosti kohoshow one's true colours

show: objevit se, ukázat se kde, přijít kam o člověkushow (up)

show around: provést koho, udělat prohlídku komu městem ap.show sb (a)round

show in: uvést, zavést koho do pokoje ap.show sb in

show up: udělat ostudu komu, ztrapnit kohoshow sb up

variety: varieté, varietní představení, estrádavariety (show)

window: výloha, výkladní skříň, výklad(display) window, show window

compilation: střihový pořadcompilation show

dating: televizní seznamka, seznamovací pořad(TV) dating show

displeasure: projevit nelibostshow one's displeasure

disregard: nebrat ohledy na co/koho, nevšímat si čeho/koho, projevit lhostejnost ke komu/čemushow disregard for sth/sb

interest: projevit zájem o coshow interest in sth

moderation: postupovat s rozumem/umírněně/s rozvahouexercise/show moderation

one-man: sólové představeníone-man show

profit: vykázat ziskekon. show a profit

promise: vypadat slibněshow promise

round: provést koho po městě, domě ap.show sb round

shadow: stínohrashadow show

slide: promítání diapozitivů, prezentace s diapozitivyslide show

trade: odborný veletrhtrade show

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

host: (Pořad) uvádí...(The show is) Hosted by...

may: Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.The disease may not show for years.

present: c!show uváděná ... kýmshow presented by ...

cenit: cenit zubyshow/bare one's teeth, zubit se grin

dát: dát najevo coshow, manifest, demonstrate sth

loutkový: loutkové divadlopuppet theatre, představení též puppet show/play

módní: módní přehlídkafashion show

najevo: dát najevo coshow, manifest, demonstrate, display

okatě: okatě dávat najevo coshow sth ostentatiously

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

poznat: být poznat být zřejmýbe visible, projevovat se show, be showing

průmysl: zábavní průmyslentertainment industry, show business

přehlídka: módní přehlídkafashion show

salon: automobilový salonmotor show

soutěž: vědomostní soutěž televizní ap.quiz show

stavět: stavět co na odivexhibit, flaunt, parade, show off sth

úcta: projevit komu úctushow respect to sb

vidět: být vidětbe visible, projevovat se show, být zahlédnut be seen

vykázat: ekon. vykázat zisk/ztrátushow/make a profit/loss

vyniknout: dát vyniknout čemushow sth to good advantage, kontrastem ap. set off, highlight sth

zábavní: zábavní průmyslentertainment industry, show business

zisk: mít/vykázat zisk firmamake/show a profit

život: nejevit známky životashow no signs of life

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

lítost: (ne)projevit lítost nad čímshow (no) regret for sth

opakovat: opakovat co (v televizi)repeat sth/show sth again/rerun sth (on TV)

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

prokázat: prokázat odvahushow courage

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

příjemný: Příjemnou zábavu!Enjoy (it)!, bavte se Have fun!, divákům ap. Enjoy the show.

slitování: nemít (s nikým) žádné slitováníshow/have no mercy on sb

ukázat: Ukážu vám město.I will show you round the city.

uvést: Uvedl je dovnitř.He showed them in.

vidno: Z toho je vidno ...This/That shows ...

vyplývat: Z výzkumu vyplývá, že ...Research shows that ...

zavést: Zavedu vás do jeho kanceláře.I will show you to his office.

znát: Nedal by to na sobě znát.He wouldn't show (it).

flush: hovor. be flush (with money)být v balíku/při penězích, mít dost peněz hl. krátkodobě