Hlavní obsah

paced [ˈpeɪst]

Přídavné jméno

  • mající jaký spád film, románThe film is fast paced ...Ten film má spád ...slow-pacedpomalý, v poklidném tempu příběh ap.

Odvozená slova

pace

Vyskytuje se v

snail: hlemýždím tempemat a snail's pace

paced: pomalý, v poklidném tempu příběh ap.slow-paced

steady: plynule, stálou rychlostí, vyrovnaněat a steady pace

unhurried: volným tempem, beze spěchuat an unhurried pace

krok: přidat do krokuquicken one's pace

přidat: přidat do krokuquicken one's pace, BrE zast. step out

spád: mít spádpříběh ap. BrE be pac(e)y/fast paced, večírek ap. go with a swing

tempo: udávat temposet the pace

nasadit: Nasadil ostré tempo.He set a hot pace.

přecházet: přecházet po pokojipace (around) the room

rychlý: rychlým krokemat a quick/rapid pace

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

hlemýždí: hlemýždím tempemat a snail's pace, at glacial pace

pace: (u)držet krok s kým/čím vývojem, běžcem ap.keep pace with sb/sth