Hlavní obsah

přemalovat

Dokonavé sloveso

  1. (znovu namalovat) co repaint sth
  2. (jiným obrazem ap.) co čím paint sth over sth
  3. (přetřít) co paint sth over, cover sth with paint