Hlavní obsah

osadit

Dokonavé sloveso

  1. (vysadit někam rostliny) co (čím) plant sth (with sth)
  2. (rybník) co čím stock sth with sth
  3. (umístit, upevnit) co na co fix, fit, attach, fasten sth to sth(na podstavec ap.) mount sth on sth
  4. (drahokamy ap.) co čím set with sth