Hlavní obsah

omotat, obmotat

Dokonavé sloveso

  • co kolem čeho wind(obalit) wrap(do spirály) twist sth around sth(ve smyčkách) coil(lano aby se netřepilo ap.) whip

Vyskytuje se v

pass: pass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat co kolem čeho lano kolem stromu ap.

wire: wire sth togethersdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em co