Hlavní obsah

omotat, obmotat

Dokonavé sloveso

  • co kolem čeho wind(obalit) wrap(do spirály) twist sth around sth(ve smyčkách) coil(lano aby se netřepilo ap.) whip

Vyskytuje se v

pass: obtočit, o(b)motat, ovinout co kolem čeho lano kolem stromu ap.pass sth (a)round sth

wire: sdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em, odrátovat, zpevnit drát(k)em cowire sth together