Hlavní obsah

nevadit

Nedokonavé sloveso

  • Ten hluk mi nevadí.I don't mind the noise.Nevadilo by vám kdyby ... ?Would you mind if ...?Nevadí.Never mind.

Vyskytuje se v

nevadit: Nevadí.Never mind.

tobě: Tobě to nevadí?Don't you mind it?

disruptive: narušovat co, působit potíže, vadit čemu, v čembe disruptive to sth

never: to nevadínever mind

all right: Pokud vám to nevadí.If it is all right with you.

bother: To mi nevadí.That doesn't bother me.

bothered: Nebude mi vadit, když ...I won't be bothered if ...

close: Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?Would you mind if I closed the window?

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

fine: S tím nemám problém., Mně to nevadí/vyhovuje., Za mě v pohodě.That's fine with/by me.

grievance: Nejvíc jim vadí, že ...Their main grievance is that ...

mind: To mi nevadí.I don't mind it.

okay: Pokud vám to nevadí ...If it is okay with you ...

trouble: To je v pohodě., To mi nevadí., To klidně udělám., Vůbec mě to neobtěžuje.It's no trouble for me.

untroubled: Prohra mu nijak nevadila., Z prohry si nic nedělal.He was untroubled by the loss.

would: Vadilo by vám, kdybych kouřil?Would you mind if I smoked?

vadit: To nevadí.Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.