Hlavní obsah

nedokonalá

nedokonalýimperfect, defective, flawed, unfaithful

dokonalýperfect, faultless, flawless

Vyskytuje se v

dokonalý: Nikdo není dokonalý.Nobody is perfect.

alibi: solid alibidokonalé alibi

recall: total recallúplné vybavení si po ztrátě paměti ap., dokonalá paměť

true: true leveldokonalá rovina horizontální

order: apple-pie orderdokonalý pořádek