Hlavní obsah

mocking

Nechtěli jste hledat:

mocvery (much), a lot, heaps, a great deal, mightily, awfully, badly

mocpower, potency

mocenstvívalency, valence

mockrátmany times, frequently, often

mocnářmonarch, sovereign, ruler

mocnářstvímonarchy

mocněnecbase (number)

mocninapower

mocninnýpower

mocnitraise to the power

mocnitelexponent, power, index

mocnost(super)power, world power