Hlavní obsah

lightning [ˈlaɪtnɪŋ]

Podstatné jméno

  • blesk(y) elektrický výboj, blýskání seThere's lightning.Blýská se.bolt of lightingblesk i vyobrazení

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

conductor: hromosvod, bleskosvodlightning conductor

flash: (zá)blesk na oblozeflash of lightning

forked: větvící se bleskforked lightning

sheet: plošný blesksheet lightning

lightning: Blýská se.There's lightning.

kulový: kulový bleskfireball, ball lightning, přen. o člověku thunderbolt

muška: zool. svatojánská muškafirefly, AmE lightning bug

svatojánský: svatojánská muškafirefly, lightning bug

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.He was struck by lightning.

blýskat (se): Blýská se.There is lightning.

úder: úder bleskustrike of lightning

udeřit: Do domu udeřil blesk.The house was struck by lightning.

zablesknout (se): Zablesklo se.There was a flash (of lightning).

otočka: návštěva na otočkudrop-in, politika ap. lightning visit

bolt: blesk na oblozebolt of lightning