Hlavní obsah

klesání

Vyskytuje se v

klesat: klesat na myslilose heart

mysl: klesat na myslilose one's heart

dwindle: be dwindlingsnižovat (se), klesat, zmenšovat se, ubývat

sinking: sinking speedrychlost klesání kluzáku ap.

continue: The prices continue to fall.Ceny nadále klesají.