Hlavní obsah

infinitiv

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

tvar: infinitive/finite (verb) formling. neurčitý/určitý slovesný tvar

vazba: prepositional/infinitive phraseling. předložková/infinitivní vazba

infinitive: infinitive formneurčitý slovesný tvar