Hlavní obsah

industrially [ɪnˈdʌstrɪəlɪ]

Příslovce

  • průmyslověindustrially processed/producedprůmyslově zpracovaný/vyráběný

Vyskytuje se v

applicability: průmyslová využitelnostindustrial applicability

complex: vojensko-průmyslový komplexmilitary-industrial complex

disability: pracovní neschopnost hl. v důsledku pracovního úrazuindustrial disability

espionage: průmyslová špionážindustrial espionage

estate: průmyslová zóna/oblastindustrial/trading estate

industrial action: zahájit protestní akci kvůli čemutake industrial action over sth

industrially: průmyslově zpracovaný/vyráběnýindustrially processed/produced

tribunal: soud řešící pracovně-právní sporyindustrial tribunal

unrest: projevy nespokojenosti pracovníkůindustrial unrest

čtvrť: obytná/průmyslová čtvrťresidential/industrial district

revoluce: průmyslová/vědeckotechnická revoluceindustrial/scientific and technical revolution

užitkový: užitková vodanon-potable water, k chlazení, čištění ap. též service water, průmyslová industrial water

výroba: průmyslová/zemědělská výrobaindustrial/agricultural production

země: průmyslové/rozvojové zeměindustrial/developing countries

produkce: průmyslová produkceindustrial production

průmyslově: průmyslově vyspělá zeměindustrially advanced country

industrial: průmyslová výrobaindustrial production