Hlavní obsah

hon

Vyskytuje se v

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

sto: vyhýbat se komu/čemu na sto honůgive sth a wide berth, avoid sb/sth like the plague

apart: Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.Their views are miles apart.

hon: hon na liškufoxhunt, fox-hunting