Hlavní obsah

gravitační

Vyskytuje se v

síla: fyz. přitažlivá/gravitační sílaattractive/gravitational force

zákon: fyz. gravitační zákonlaw of gravity

constant: gravitační konstantagravitational constant

gravitational: gravitační polefyz. gravitational field

gravity: gravitační zákonfyz. law of gravity

law: gravitační zákonfyz. law of gravity