Hlavní obsah

fettle

Nechtěli jste hledat:

fetjunk, drugs

fešanda(good-)looker, cutie, cutey, smasher

feťákjunkie, druggie, pothead

fetišfetish

fetišismusfetishism

fetišistafetishist

fetišistickýfetishistic

fetovattake* drugs, do* drugs, dope, be* a junkie, sniff

feudálfeudal lord, seigneur

feudalismusfeudalism, feudal system