Hlavní obsah

dutiful

Nechtěli jste hledat:

dušovat seswear* blind/(by God)

dutinacavity, hollow, sinus

dutinovýcavernous, cavity, hollow

důtka(official) reprimand, rebuke, reprehension, demerit

důtkyscourge, flogger, cat-o'-nine-tails

dutýhollow

důvěraconfidence, trust, faith

důvěrněfamiliarly, with familiarity

důvěrníkconfidant, intimate

důvěrnostintimacy, familiarity, closeness