Hlavní obsah

donucení

Vyskytuje se v

donutit: Byl donucen k ...He was forced to ...

captive: nedobrovolný trh, zákazníci z donucení nemohoucí si ihned vybrat jiného dodavatele ap.captive market

duress: pod nátlakem/pohrůžkou, z donucení, pod hrozbou násilíunder duress

force: být (do)nucen udělat cobe forced to do sth

through: podrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu coput sb through sth

tie: svázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčeltie sb's tongue

make: Byl jsem donucen to podepsat.I was made to sign it.