Hlavní obsah

donucení

Vyskytuje se v

donutit: Byl donucen k ...He was forced to ...

donutit: Byl jsem donucen to podepsat.I was made to sign it.

donutit: Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.They frightened him into confessing.

captive: captive marketnedobrovolný trh, zákazníci z donucení nemohoucí si ihned vybrat jiného dodavatele ap.

force: be forced to do sthbýt (do)nucen udělat co

through: put sb through sthpodrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu co

tie: tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel

make: I was made to sign it.Byl jsem donucen to podepsat.