Hlavní obsah

depleted [dɪˈpliːtɪd]

Vyskytuje se v

depleted: ochuzený urandepleted uranium

ozone: (chemické) látky poškozující ozónovou vrstvuozone depleting substances

ochuzený: fyz. ochuzený urandepleted uranium, zkr. DU

deplete: (z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.be(come) depleted