Hlavní obsah

chvála

Vyskytuje se v

šetřit: nešetřit chválou na koho/cobe full of praise for sb

credit: získat chválu za coget the credit for sth

lavish: velká chválalavish praise

praise: nešetřit chválou na kohobe full of praise for sb

acclaim: získat chválu kritikůwin critical acclaim

generous: nešetřit chváloube generous with praise

unstinting: nešetřit chváloube unstinting in one's praise