Hlavní obsah

chvála

Vyskytuje se v

šetřit: nešetřit chválou na koho/cobe full of praise for sb

credit: get the credit for sthzískat chválu za co

lavish: lavish praisevelká chvála

praise: be full of praise for sbnešetřit chválou na koho

acclaim: win critical acclaimzískat chválu kritiků

generous: be generous with praisenešetřit chválou

unstinting: be unstinting in one's praisenešetřit chválou