Hlavní obsah

chase [tʃeɪs]

Vyskytuje se v

chase down: dostihnout, dohonit, dopadnout člověkachase sb down

automobilový: automobilová honičkacar chase

věc: jít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

pustit se: Policie se pustila za nimi.The police gave chase.

zmizet: Zmiz!Clear/Buzz off!, Get lost!, Go and chase yourself!, slang. Beat it!, vulg. Bugger/Piss off!

chase: začít pronásledovat/stíhat/honit koho pachatele ap., pustit se za kýmgive chase to sb