Hlavní obsah

backup, back-up [ˈbækˌʌp]

Vyskytuje se v

file: záložní souborvýp. backup file

záložní: výp. záložní souborbackup file

záloha: výp. udělat (si) zálohu čehomake a backup (copy) of sth, back up sth

backup: zálohovat co datavýp. make a backup copy of sth