Hlavní obsah

analysis

Vyskytuje se v

cluster: sdružovací analýzacluster analysis

probability: pravděpodobnostní analýzamat. probability analysis

risk: analýza rizikekon. risk analysis

semen: spermiogramsemen analysis

spectral: spektrální analýzaspectral analysis

strength: analýza předností a slabin projektu, firmy ap.ekon. strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis S.W.O.T.

textual: analýza textu, textová analýzatextual analysis

systémový: systémová analýzasystem analysis

větný: ling. větný rozborsentence analysis

vyplynout: Jak vyplynulo z analýzy ...As emerged from the analysis ...

analysis: nakonec, v podstatě, když se všechno uvážíin the final analysis