Hlavní obsah

altitude [ˈæltɪˌtjuːd]

Vyskytuje se v

cruising: letová (nadmořská) výškacruising altitude

nadmořský: nadmořská výškaaltitude, height above sea level, elevation

poloha: ve vyšších poloháchat higher altitudes

výška: nadmořská výškaaltitude, elevation, height above sea level

výškový: výškový táborhigh altitude camp

velký: ve velké nadmořské výšceat high altitude

altitude: výšková nemocmed. altitude sickness