Hlavní obsah

žertem

Vyskytuje se v

kanadský: kanadský žertpractical joke

stranou: žerty stranoujoking aside/apart

žertem: říct co žertemsay sth in jest/joke

sport: z legrace, žertem, pro zábavuin sport

untimely: nemístný žertuntimely joke

žert: tropit si žerty z kohomake fun of sb, (be)mock sb