Hlavní obsah

šero

Příslovce

Vyskytuje se v

šeřit se: Šeří se.The dusk is falling., It's getting dark.

at: za soumraku, za večerního šeraat dusk

šero: Uvnitř je šero.It is gloomy inside.