Hlavní obsah

zábava

Vyskytuje se v

hezký: Have a nice time!, Have fun!Hezkou zábavu!

spojit: mix business with pleasurespojit povinnost se zábavou

příjemný: Enjoy (it)!, bavte se Have fun!, divákům ap. Enjoy the show.Příjemnou zábavu!

fun: spoil sb's funzkazit komu zábavu

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

place: hl. AmE go placeschodit za zábavou

pleasure: Business or pleasure?Jste tady obchodně nebo za zábavou?

sport: in sportz legrace, žertem, pro zábavu

enjoy: Enjoy yourself.Dobře se bav(te)., Příjemnou zábavu.

party pooper: I hate to be a party pooper ...Nerad (vám) kazím zábavu ...

zábava: for funpro zábavu