Hlavní obsah

wrinkled [ˈrɪŋkəld]

Vyskytuje se v

resistant: text. wrinkle-resistantnemačkavý látka

brow: wrinkle one's browzkrabatit čelo