Hlavní obsah

vyvézt

Dokonavé sloveso

  1. (dopravit ven) co/koho odkud/kam take sth out of sth(zavézt) take sb/sth swh(zeminu ap.) haul/cart away/off sthvyvézt co na skládkutake sth to the dump
  2. (vožením vyprázdnit) co empty sth
  3. (vzít na výlet) koho kam take sb swh
  4. (exportovat) co export, sell abroad sth
  5. (dopravit nahoru) koho/co kam take sb/sth (up) swhVyvezl mě (výtahem) do druhého patra.He took me up to the second floor.

Vyskytuje se v

skládka: take sth to the dumpvyvézt co na skládku

vyvézt: take sth to the dumpvyvézt co na skládku