Hlavní obsah

verbež

Nechtěli jste hledat:

verbsloveso

verandaveranda

verbalslovní, verbální, ústní

verbalizationverbalizace, slovní vyjádření

verbalizeverbalizovat, vyjádřit slovy, formulovat

verballyslovně, ústně, verbálně

verbatimslovo od slova, doslovně

verbiageverbalismus, (prázdná) mnohomluvnost, prázdné řeči

verbosemnohomluvný, verbalistický, zbytečně upovídaný

verbositymnohomluvnost, verbalismus