Hlavní obsah

vendetta [venˈdetə]

Vyskytuje se v

krevní: vendetta, blood feudkrevní msta

vendetta: have a vendetta against sbchtít se (po)mstít komu