Hlavní obsah

velryba

Vyskytuje se v

u: This is not the case with whales.U velryb tomu tak není.

beach: beached whalevelryba, která uvízla na mělčině

slaughter: slaughter of whalesvybíjení velryb

whale: baleen/whalebone whaleskosticovci, kosticové velryby

velryba: whale hunting, i zpracování whalinglov velryb